Konflikthåndtering

 
 

Konflikter er kraft til endring

Du og teamet ditt kan lære å gjøre vanskelige situasjoner til en styrke for samarbeidet. Dere kan legge dere til gode kommunikasjonsvaner som forebygger og løser konflikter. 

Om man lærer seg å styre en konflikt i riktig retning, kan man bremse de destruktive følgene, og bruke kraften som ligger i den til å styrke samhold, samarbeid og kreativitet.

Hvordan takler du vanskelige situasjoner med kolleger? Hva er din vante strategi? Trekker du deg unna? Går du i forsvar? Går du den andre i møte? Én kan bli den høylydte kritikeren, mens en annen kan bli matt og miste handlekraft. Måten vi reagerer og kommuniserer på har alt å si for om en uenighet utvikler seg til en konflikt, og for hvilket forløp konflikter får.

Smidig kommunikasjon kan læres. Gode kommunikasjonsferdigheter kan ta et team fra et umodent, konfliktfylt stadium til høy trygghet og et høyt prestasjonsnivå.

Jeg tilbyr workshops i konfliktforebyggende kommunikasjon der du får utfordre dine vante kommunikasjonsmønstre, og legge til rette for nye.

Det finnes ikke én riktig måte å kommunisere på ved konflikt, men ved å bli bevisst på egen kommunikasjonsstil, kan du utvikle et bredt spekter av valgmuligheter. Nøkkelen er å tilpasse reaksjoner og utspill til situasjonen. Med et rikt repertoar av responser kan du manøvrere smidig i relasjonene dine.

Med kunnskap om konflikters anatomi, samt dine egne reaksjonsmønstre, kan du bli tryggere i rollen din på jobb. Du kan ivareta deg selv og andre bedre når de ubehagelige situasjonene melder seg.

Vil du lære noe du kan få bruk for resten av livet? 
 
"Maren er en dyktig kursleder med en glimrende evne til å formidle tydelige budskap, samtidig som hun er lydhør for deltakeres innspill og gir rom for medvirkning og aktiv deltakelse."

Barbro Nordland Voss, Statsbygg.