Veiledning/coaching

jeremy-perkins-278351.jpg
 
 

Når du trenger en god samtalepartner

Coaching er en form for veiledning der du har en profesjonell samtalepartner til disposisjon for å utvide ditt spekter av valgmuligheter, realisere mer av potensialet ditt eller få støtte i en krevende situasjon. 

Coaching eller veiledning er å legge til rette for endring. Gjennom plutselige aha-opplevelser og langsom prosess, kan du oppdage muligheter du ikke ante du hadde. Du kan fete opp sider ved deg selv som du ikke bruker. Du kan ta grep i eget liv. 

Når du høyner bevisstheten om hvordan du bidrar til din egen situasjon, får du også bedre mulighet til å påvirke den. 

Jeg jobber som coach med gestaltterapi som metode. (Les mer om gestaltterapi under Metodikk.) Jeg tilbyr coachingtimer for enkeltklienter i Oslo (Frogner/Torshov) og på Skype. Jeg jobber også med coaching på arbeidsplasser.

Klienter sier:

Maren hjalp meg i en vanskelig arbeidslivssituasjon. Samtalene virket forløsende ved at jeg ble bevisst på motstridende følelser og klarte å sette ord på disse. Vi hadde et løst tema for hver time, f.eks. irritasjon, og det hjalp meg til å bli kjent med hele følelsesspekteret mitt. Da jeg tilfeldigvis fikk en idé om en ny måte å systematisere arbeidshverdagen, fikk jeg mye støtte av Marens smittende entusiasme og evne til å sette ting i perspektiv.

"Hedda", 31

Mine samtaler med Maren hjalp meg til å forstå mer om meg selv, og å komme bedre i kontakt med mine verdier og faktiske ønsker for hvordan jeg vil at hverdagen og livet mitt skal være. Hun oppleves som en veldig dedikert og dyktig coach som er flink til å lytte og gir relevante tilbakemeldinger og råd.

"Lillian", 34

Jeg følte at Maren forsto meg veldig bra. Hun hjalp meg å sortere alle tankene i hodet mitt, slik at jeg fikk en bedre forståelse av meg selv og mine egne problemer.

"Frida", 18

Eksempler på når kan du ha nytte av å gå til coach:

-Når du vil tørre å gjøre det du egentlig vil.
-Når du ønsker å takle motgang bedre.
-Når du er i en vanskelig valgsituasjon eller dilemmaer opptar deg. 
-Når du skulle ønske du presterte bedre. 
-Når du vil bli mindre redd for å ta eksamen eller snakke foran forsamlinger.
-Når du føler deg utilpass selv om du "burde vært fornøyd".
-Når du står i konflikter som tapper deg for krefter.
-Når det er langt mellom hvordan du synes det burde være og hvordan det faktisk er.

Eksempler på hva du kan oppnå:

-Positiv endring i livet og i arbeidssituasjonen din.
-Bedre innsikt i din egen situasjon, så du kan gjøre ting på en måte som gavner deg og de rundt deg bedre.
-Sterkere handlekraft og vilje.
-Ny motivasjon.
-Et større repertoar av responser.
-Sterkere selvmedfølelse, som kan gjøre deg tryggere sosialt.
-Nye perspektiver og A-ha-opplevelser. 
-Å finne nye strategier som endrer vanskelige situasjoner.
-Frihet fra bekymringer du ikke kan gjøre noe med.
-Glede og mestringsfølelse.

Ønsker du å gå i coaching?

Ta kontakt med meg på mh@marenhaugeto.no for spørsmål eller avtale.